Projekty UE

Realizowane przez nas projekty z
dofinansowaniem ze środków unijnych

Canvax – narzędzie do mapowania ścieżki klienta

Celem projektu jest stworzenie narzędzia pozwalającego na mapowanie ścieżki klienta dla produktu lub usługi, wraz z głęboko osadzoną analizą wszystkich punktów styku z marką oraz określenia doświadczenia i poziomu satysfakcji klienta.

Canvax stanie się innowacyjnym narzędziem umożliwiającym niedostępną dotąd na rynku analizę doświadczeń klienta popartą danymi i ocenami od realnych użytkowników. Dodatkowo, narzędzie to będzie unikatowym agregatorem danych o doświadczeniach odbiorców zarówno na poziomie jednostkowym, jak i na poziomie analiz próby badawczej.

Proces mapowania w ramach opracowanego narzędzia polegać będzie na zilustrowaniu całej aktywności użytkownika w ramach wszystkich internetowych kanałów komunikacji w Internecie, jak również poza nim, a także analizy obecności użytkowników na stronie internetowej wraz z możliwością wartościowania dowolnych jego doświadczeń i sentymentów na wskazanych punktach styku.

Projekt jest realizowany przez numbers & intuition sp. z o.o. i jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. 

Wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł, wartość dofinansowania 1.000.000,00 zł.