Poznaj

Canvaxa,

innowacyjne narzędzie do precyzyjnego mapowania ścieżki klienta

Poznaj

Canvaxa,

innowacyjne narzędzie do precyzyjnego mapowania ścieżki klienta

Przepraszam,

którędy do konwersji?

Zastanawiasz się jaką drogę do zakupu pokonują Twoi użytkownicy? Szukasz wszystkich punktów styku, próbujesz zebrać feedback od współpracowników i zmapować to na ścieżce.

A gdyby tak mieć wszystkie informacje o punktach styku z marką w jednym miejscu?

Połączyć dane liczbowe z subiektywnymi odczuciami użytkowników i stworzyć ścieżkę klienta tak precyzyjnie i estetycznie jak nigdy dotąd? 

Tak działa Canvax.

W czym pomoże ci Canvax?

Ilustruje Customer Journey

Za pomocą edytora graficznego, Canvax umożliwia zilustrowanie aktywności użytkownika w ramach wszystkich kanałów komunikacji w Internecie.

ic2

Agreguje i analizuje dane

Canvax jest sprawnym konektorem danych, które zbiera z wiodących narzędzi analitycznych, jak np. Google Analytics 4.

ic3

Mierzy sentyment (CX)

Canvax umożliwia analizę obecności użytkownika na stronie internetowej wraz z możliwością wartościowania dowolnych jego doświadczeń i sentymentów na wskazanych punktach styku. 

Jak działa Canvax?

ab1

Dane pochodzące z wielu źródeł są zebrane w specjalnym panelu analitycznym, który pozwala na szybką i łatwą interpretację oraz identyfikację kluczowych zachowań w różnych kanałach i miejscach na stronie.

Moduł ankiet pozwala na badanie sentymentu użytkownika na różnych punktach styku z marką poprzez subiektywną ocenę doświadczenia.

 

ab2
ab3

Canvax daje dużą dowolność w tworzeniu ankiet i umożliwia przeprowadzenie różnego rodzaju akcji badania satysfakcji (NPS), pozwala też przesłanie informacji zwrotnej od klienta w postaci komentarza. To sprawia, że obraz ścieżki klienta jest uzupełniony realnymi ocenami powiązanymi z konkretnym punktem styku.

Co realnie da ci Canvax?

Mapowanie Customer Journey to

0 %
większa satysfakcja klientów
0 %
wyższe przychody
0 %
niższy koszt obsługi klient

Źródło: Raport McKinsey